Huslejenævnet i Danmark

I alle kommuner i Danmark findes der et huslejenævn, der afgør uoverensstemmelser mellem lejere og deres udlejer

Alle kommuner i Danmark har et huslejenævn for enten den enkelte kommune eller i fællesskab med andre kommuner.

Huslejenævnet er et såkaldt tvistenævn, som træffer afgørelser i sager, hvor der er uenighed mellem udlejer og lejer.

Huslejenævnet er neutralt. Derfor kan nævnet hverken rådgive lejer eller udlejer. Huslejenævnet kan ikke tage sager op af egen drift.

Hvis du bor til leje hos en privat udlejer, og har nogle lejevilkår, som du er utilfreds med, kan du få huslejenævnet til at afgøre, om dine lejevilkår er i overensstemmelse med Lejelovens og Boligreguleringslovens bestemmelser.  For eksempel, kan man klage over lejens størrelse, opkrævning af depositum ved fraflytning og en lang række andre ting.

I nogle tilfælde kan man tage en afgørelse fra huslejenævnet videre til det civile retssystem. Sådanne sager føres ved boligretten, og kan ankes på normal vis. Det kan lyde dyrt, at skulle føre disse klage- og retssager, men det kan faktisk ofte gøres næsten  gratis for lejer. Nemlig i det tilfælde, hvor lejer har en retshjælpsforsikring (typisk gennem indboforsikringen – læs mere her). Retshjælpsforsikringen dækker nemlig typisk sagsomkostningerne forbundet med disse lejesager.

Hos TjekDinLeje.dk har vi hjælper vi lejere med at navigere dette system. Derudover, agerer vi også som en sparringspartner der hjælper vores kunder med at evaluere deres muligheder. Ofte kan vi faktisk finde flere urimelige eller ulovlige vilkår i danske lejekontrakter, som efter behandling kan få dig som lejere til at stå stærkere i forholde til din udlejer.

Huslejenævnet kan blandt andet tage stilling til konflikter om: 

 • Lejens størrelse i beboelseslejemål og i blandede erhvervs- og beboelseslejemål
 • Lejeforhøjelser efter reglerne om omkostningsbestemt leje
 • Lejeværdiforhøjelser
 • Skatte- og afgiftsforhøjelser
 • Forbedringsforhøjelser og varsling af iværksættelse af forbedringsarbejder
 • Udlejers og lejers pligt til vedligeholdelse
 • Uenighed om lejers pligt til at istandsætte i forbindelse med fraflytning og sager om tilbagebetaling af depositum
 • Lejers ret til at gennemføre forbedringsarbejder i lejligheden mod godtgørelse
 • Forbrugsregnskaber som fx vand- og varmeregninger
 • Lejers tilsidesættelse af god skik og orden i ejendommen. Disse sager er det kun udlejer, der kan indbringe.

Hvis lejeaftalen er indgået efter den 13. juni 2010, kan nævnet også behandle sager, hvor lejeren er en virksomhed.

Dette kan huslejenævnet ikke hjælpe med

 • Udlejers ophævelse af lejemålet. Huslejenævnet kan ikke behandle sager om opsigelse eller ophævelse af lejemål. 
 • Nævnet kan heller ikke træffe afgørelse ved uenighed om lejemålets overdragelse til andre, fx ved bytte eller fremleje. 
 • Huslejenævnet kan heller ikke nedsætte lejen med tilbagevirkende kraft på grund af mangler.

I stedet er det boligretten der afgør disse spørgsmål. Læs mere om det på domstolenes hjemmeside 

(link: http://www.domstol.dk/saadangoerdu/bolig/Boligretten/Pages/default.aspx).